söndag 29 april 2012

Imorgon sjunger vi in våren


Längtan till landet (Vintern rasat ut)

Vintern rasat ut bland våra fjällar,

drivans blommor smälta ned och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
solen kysser liv i skog och sjö.
Snart är sommar'n här i purpurvågor,

guldbelagda, azurskiftande.
Ligga ängarne i dagens lågor,
och i lunden dansa källorne.

Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar,
ut till landet, ut till fåglarne.
Att jag älskar dem, till björk och lindar,

sjö och berg, jag vill dem återse.

Se dem än som i min barndoms stunder,

följa bäckens dans till klarnad sjö.
Trastens sång i furuskogens lunder,
vattenfågelns lek kring fjärd och ö.


 Sköna maj

Sköna maj,
välkommen
till vår bygd igen!
Sköna maj,
välkommen
våra lekars vän! Känslans gudaflamma,
väcktes vid din ljusning. Jord och skyar stamma,
kärlek och förtjusning.
Sorgen flyr för våren, glädje ler ur tåren.

Sköna maj,
välkommen
till vår bygd igen! Sköna maj,
välkommen
våra lekars vän!
Känslans gudaflamma,
väcktes vid din ljusning.

Hör! Med tacksam tunga,
tusen fåglar sjunga. Liksom vi, liksom vi... Välkommen, sköna maj!
Välkommen, sköna maj!


 Nu grönskar det

Nu grönskar det i dalens famn,

nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd,
i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål, till brädden fylld med vin.
Så drick, min vän, drick sol och doft,

ty dagen den är din!

Långt bort från stadens gråa hus,
vi glatt vår kosa styr.

Och följer vägens vita band,
mot ljusa äventyr.
Med öppna ögon låt oss se,

på livets rikedom.
Som gror och sjuder överallt,

där våren går i blom!Vårvindar friska

Vårvindar friska

Leka och viska
Lunderna kring, likt älskande par
Strömmarna ila

Finna ej vila

Förr'n ner i djupet störtvågen far
Klappa, mitt hjärta, klaga! - O, hör
Vallhornets klang bland klipporna dör!
Strömkarlen spelar
Sorgerna delar
Vakan kring berg och dal

Hjärtat vill brista
Ack! när den sista
Gången jag hörde kärlekens röst
Avskedets plåga
Ögonens låga
Mun emot mun vid klappande bröst
Fjälldalen stod i blomstrande skrud
Trasten slog drill på drill för sin brud
Strömkarlen spelar
Sorgerna delar
Suckande, berg och dal


  
Majsång 

O, hur härligt majsol ler,
O, hur härligt majsol ler! 

I de blåa höjder sjungas vårens fröjder,
och sin doft var blomma ger.

O, hur härligt majsol ler,
O, hur härligt majsol ler,
O, hur härligt majsol ler!


Vårsång 

Glad, såsom fågeln i morgonstunden,  
hälsar jag våren i friska natur'n. 
Lärkan mig ropar och trasten i lunden,
ärlan på åkern och orren i fur'n.

Se, hur de silvrade bäckarna små
hoppa och slå, hoppa och slå.

Vänliga armar kring tuvor och stenar!
Se, hur det spritter i buskar och grenar
av liv och av dans, av liv och av dans
I den härliga vårsolens glans!
Uti vårsolens glans!
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar